Що е то тероар?

Write By: Toddor Published In: Created Date: 2015-06-10 Hits: 469 Comment: 0
Що е то тероар?

Ще чуете този  френски термин постоянно в дискусии за вино, но какво е това, което е тероар, така или иначе?

Всъщност няма буквален превод на думата terroir, коята идва от старата латинската дума terra, което означава земя. Френски термин, който описва специфични характеристики, които географският регион предава върху виното. Почва, подпочвен слой, скалата под него, техните физически качества, климатичните условия, техники за обработка, скоростта, с която почвата съхне, дали тя приема или отхвърля влагата, надморската височина, наклонът на терена, ориентацията му по отношение на слънцето, освежаващата близост до гори, водни басейни или реки, цялата комплексност на тези характеристики определя тероара, който се изразява в характера на виното впоследствие. Тероар може да се преведе и като “усещане за място”.

Това предполага, че всеки отделен район в света е уникален: когато става въпрос за химия на почвата и структура, времето и климата, ориентация към слънцето, и така нататък, няма две еднакви лозя. Това означава, на теория, че вината, които идват от тези места се различават от всички други вина, притежаващи неподражаема марка за техния произход, както детето е копие на своите родители и възпитание. Когато експерт се произнесе "вино от тероар", това се смята комплимент.

Това е вярно,но не само тероар базираните аргументи и цените са единственото нещо, което влияе на вино. Другият е човешкият фактор: винопроизводителя е толкова важен за едно вино, колкото и тероара. Той има контрол върху различни променливи, както когато се бере гроздето, каква е точната комбинация, какъв вид дрожди се използва за ферментацията, и какви видове дъб (ако има такива) се ползват за отлежаване.

Според покойният велик френски енолог Емиле Пейнард (Emile Peynaud), тероар е ​​широко понятие изразено с една дума, която съчетана с човешкия фактор е "сложна идея", която обхваща всичко, засягащо лозата, от времето и почвата през "селскостопански, промишлени и преработвателни" практики, които участват в производството на вино. Дори маркетинга и "пускането на пазара" се включва в тази "сложна идея".

В действителност, да се определи влиянието на тероара върху вино може да бъде изключително трудно, особено в слепи дегустации. Концепцията изглежда е вярна в по-голям мащаб, отколкото приложена в малък. Когато се правят опити да се идентифицира влиянеито на тероара ​​в отделни, малки производствени партиди нещата стават трудни. Не всички вина ще имат еднакъв вкус дори да са от същото лозе, но направени от различни винари с помощта на различни техники те ще са напълно различни едно от друго.

И все пак, привържениците на теорията за влиянието на тероар настояват, че е възможно да се открие спецификата на тероар ​​дори във вина, направени по напълно различни техники. Тероар ​​ще продължи да бъде едно неуловимо, хлъзгаво понятие, което ще дава възможност пишещите за вино, винопроизводители и сомелиери да спорят по въпроса!

Tags: тероар

Leave A Comment

Captcha